About Us

Home About Us Restylane Excellence Training Center

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสอนฉีดฟิลเลอร์
Restylane Excellence Training Center

AIC คลินิกโดย นพ.พุฒิพงศ์ ภูมิสุวรรณ ได้รับเลือกจาก บริษัท กัลเดอร์มา ภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ให้เป็น ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสอนฉีดฟิลเลอร์ แห่งแรกและแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ตั้งแต่ พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ทางบริษัทกัลเดอร์มา ซึ่งเป็นบริษัทค้นคว้าวิจัย ผลิต และจำหน่ายฟิลเลอร์ ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ได้เห็นถึงผลงานการสอนแพทย์ฉีดฟิลเลอร์ ที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ อีกทั้งคุณหมอพุฒิพงศ์เองก็มีตำแหน่งเป็น CMT หรือ ‘ครูแพทย์ผู้สอนฉีดฟิลเลอร์ระดับประเทศ’ เพียงคนเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย (มีแพทย์ตำแหน่ง CMT อีก 4 ท่านในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก คือ จีน ใต้หวัน ฮ่องกง และญี่ปุ่น)

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสอนฉีดฟิลเลอร์ หรือ Restylane Excellence Training Center นี้ มีวัตถุประสงค์
เพื่อการสอน และฝึกอบรมแพทย์ ทั้งแพทย์ไทย และแพทย์นานาชาติ ในภูมิภาค เอเชีย-แปซิฟิก ให้สามารถฉีดฟิลเลอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย