Article

Home Article
สวยกว่า และนานกว่า ด้วยฟิลเลอร์สัมผัสกระดูก Bone Touching Filler Injection

       เกือบ 2 ปีมาแล้วที่ผมได้เคยพูดเรื่องนี้ไว้ในบทความตามนิตยสาร และสื่อต่างๆ โดยที่ยังไม่มีแพทย์ท่านใดเคยเอ่ยถึงมาก่อนในเมืองไทย ผมบอกว่าการฉีดฟิลเลอร์ให้สวย และช่วยยกหน้าด้วยนั้น ต้องฉีดลงลึกถึงกระดูก แต่เนื่องจากการฉีดลงลึกนั้น อาจเสี่ยงต่อการถูกเส้นเลือดขนาดใหญ่ได้ ดังนั้นจึงควรใช้เข็มปลายทู่เป็นอุปกรณ์ช่วยฉีด ปัจจุบันโดยส่วนตัว ผมได้พัฒนาเทคนิคการฉีดแบบใหม่ๆขึ้นมา เพื่อให้ผลการรักษาออกมาสวยงาม และอยู่ได้นานขึ้น ทั้งนี้ผมใช้ทั้งเข็มปลายทู่ และเข็มคม ในการฉีดแต่งโครงกระดูกเพื่อช่วยในการปรับแต่งโครงหน้าใหม่ ที่ผมเรียกว่า Transforming Face Lift ซึ่งผมเขียนไว้ในบทความเดือน มีนาคม และ พฤษภาคม ที่ผ่านมา บังเอิญสิ่งที่ผมพูดถึง มาตรงกับบทความในวารสารการแพทย์ที่ทำการศึกษาโดยศัลยแพทย์ตกแต่งชาวญี่ปุ่น ซึ่งตีพิมพ์โดยสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งสหรัฐอเมริกา เมื่อเมษายน 2556 ที่ผ่านมานี่เอง วันนี้ผมจึงนำเอาเรื่องนี้มาพูดคุยขยายความให้ได้ฟังกัน เนื่องจากวิธีการนี้คล้ายกับที่ผมใช้ในการแก้ไขโครงกระดูกหน้าเพื่อความสวยงาม ในขณะที่ผลการศึกษาที่ญี่ปุ่น เน้นเพื่อการแก้ไขความพิการของกระดูกใบหน้าจากอุบัติเหตุด้วย

ผลงานการวิจัยโดยมหาวิทยาลัยโตเกียว

Dr. Kotaro Yoshimura และทีมศัลยแพทย์ตกแต่งชาวญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยโตเกียว ได้ทำการศึกษาในคนญี่ปุ่น 63 คน โดย 51 คน ฉีดรักษาเพื่อความงาม อีก12 คนฉีดรักษาความผิดปกติของโครงกระดูกหน้า ติดตามผลการรักษานาน 12-93 เดือน การรักษากระทำโดยการฉีดฟิลเลอร์ชนิด HA ลงไปบนกระดูกโดยฉีดลงไปบน หรือใต้เยื่อหุ้มกระดูก จากนั้นติดตามผลการรักษาโดยการทำเอ็กซ์เรคอมพิวเตอร์ (MRI) เพื่อตรวจดูว่ายาฟิลเลอร์HA ที่ฉีดลงไปเป็นอย่างไร ซึ่งโดยปกติการฉีดฟิลเลอร์HA ลงไปที่ชั้นผิวหนัง หรือชั้นไขมันใต้ผิวหนังนั้น สารฟิลเลอร์ HA มักสลายตัวหมดภายใน 10-12 เดือนเท่านั้น แต่จากผลการศึกษานี้กลับพบว่า หลังจากการรักษา 21.6 เดือนไปแล้ว (ค่าเฉลี่ย) จำนวน 86.6% ของจุดฉีดยังมีปริมาตร (Volume) ที่เหลืออยู่เกินกว่า 50% และ 49.5% พบปริมาตร(Volume) เหลืออยู่มากกว่า 75% ทั้งนี้สัณนิฐานว่าปริมาตร(Volume) ที่เหลืออยู่เกิดจากการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ รวมถึงการสร้างกระดูกใหม่ขึ้นบางส่วนด้วย

 

แนวคิด เทคนิคและวิธีการ

มีแนวคิดวิธีการฉีดสารฟิลเลอร์ HA ลงบนกระดูก 2 รูปแบบคือ

1. การฉีดลงไปใต้เยื่อหุ้มกระดูก เพื่อไปกระตุ้นการสร้างกระดูกจากข้างใต้เยื่อหุ้ม ที่คลุมตัวกระดูกไว้

2. การฉีดลงบนเยื่อหุ้มกระดูก การฉีดฟิลเลอร์ HA ลงบนเยื่อหุ้มกระดูก จะทำให้เกิดการกระตุ้นเนื้อเยื่อที่อยู่รอบๆอนุภาคของ HA มีการกระตุ้น periosteal stem cells และเหนี่ยวนำให้มีการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ รวมทั้งทำให้เกิดการเกาะของแคลเซี่ยมบริเวณนี้ด้วย 

ผลลัพธ์ของทั้ง 2 วิธีคือ ทำให้ปริมาตร (volume) ที่เกิดขึ้นหลังการฉีดฟิลเลอร์ HA คงตัวอยู่ได้นานขึ้น จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นการทำให้เกิดผลแบบกึ่งถาวร (Semi-permanent) จากการใช้สารฉีด HA ซึ่งเป็นสารแบบชั่วคราว (Non-Permanent) 


ในอดีตไม่นิยมใช้ฟิลเลอร์ HA ในการเติมปริมาตร (Volume) ในส่วนที่ขาดของใบหน้า เนื่องจากพบว่า ฟิลเลอร์ HA สลายตัวเร็ว คือไม่ถึงปีก็สลายหมด ทำให้นิยมไปฉีดไขมัน หรือหากมีการยุบตัวของกระดูกจากอุบัติเหตุ เช่นหน้าผากบุบยุบ ก็นิยมทำเป็น Bone Graft หรือการตัดกระดูกจากส่วนอื่นมาแปะเสริมนั่นเอง ซึ่งทั้งการฉีดไขมัน และ การทำ Bone Graft นั้น จะบาดเจ็บมาก และต้องพักฟื้นนานข้อสรุปของการศึกษาในครั้งนี้คือ การฉีดฟิลเลอร์ HA ลงบนกระดูกโดยตรง อาจช่วยทำให้ผลการรักษาอยู่ได้นานขึ้น และสะดวกกว่าการฉีดไขมันผ่าตัด หรือการทำ Bone graft เพราะทำได้ง่าย และคนไข้ไม่ต้องพักฟื้น อีกทั้งผลการรักษาก็อยู่ได้นานเช่นกัน

 

 

 

 

 

การฉีดฟิลเลอร์เพื่อแก้ไขโครงกระดูกหน้า และยกกระชับ แบบ Transforming Face Lift

ผมเขียนเรื่องนี้ไว้ 2 ตอน ในฉบับเดือนมีนาคม และพฤษภาคม ที่ผ่านมา หลักการก็คือฉีด ฟิลเลอร์ HA ลงไปบนเยื่อหุ้มกระดูกที่เรียกว่า Periosteum ตามตำแหน่งต่างๆของกระดูกใบหน้า โดยหวังผลการปรับเปลี่ยนรูปโครงหน้า พร้อมๆกับการทำให้เกิดการยกกระชับ โดยมีจุดฉีดดังนี้คือ

1. แนวหว่างคิ้ว หน้าผาก และแนวเหนือคิ้ว โดยเฉพาะบริเวณหางคิ้ว และขมับ

2. แนวกระดูกขอบเบ้าตา กระดูกแก้มใต้ตา กระดูก โหนกแก้ม

3. แนวกระดูกกรามล่าง ถึงคาง

4. แนวกระดูกกรามบน เหนือตำแหน่งฟันเขี้ยว และฟันหน้า

 

 

ทั้งนี้มีประโยชน์มากในผู้ที่มีความผิดปกติของโครงกระดูกไม่มาก ทำให้ไม่ต้องผ่าตัด นอกจากจะสวยขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติแล้ว ผลการรักษาอยู่ได้นานขึ้นด้วย แต่งต่างจากการปรับรูปหน้า การทำ V shape และ Facial design ที่โฆษณากันโดยสถานพยาบาลหลายแห่ง ซึ่งเป็นการใช้โบท๊อกซ์ฉีดลดกราม ฉีดlift แก้ม หรือ การฉีดสลายไขมันที่แก้ม เพื่อทำให้ใบหน้าเรียวเล็ก ทั้งหมดนี้เป็นแค่การลดแก้ม และกราม ในส่วนที่เป็นเนื้ออ่อนเท่านั้น แต่ไม่ได้มีการเปลี่ยนโครงกระดูก ดังนั้นผลการรักษาจะอยู่ไม่นาน และดูไม่เป็นธรรมชาติ เพราะแม้จะดูหน้าเรียวเล็กลง แต่จะสัดส่วนใบหน้าจะเสียสมดุลย์ทำให้ไม่ได้ดูดีขึ้น ไม่ได้ดูอ่อนวัย หรือบางครั้งดูประหลาดด้วยซ้ำ บางรายแก้มห้อยหย่อนลง หลังจากฉีดลดแก้มลดกรามก็มี

บทสรุป

เทคนิคใหม่ของการฉีดฟิลเลอร์ HA ลงบนกระดูกช่วยทำให้ผลการรักษาอยู่ได้นานขึ้น การฉีดอาจทำได้โดยการใช้ทั้งเข็มปลายทู่ และเข็มคม เทคนิคนี้นอกจากสามารถนำมาใช้รักษาในคนไข้ที่มีการยุบตัว หรือผิดรูปของโครงกระดูกใบหน้าจากอุบัติเหตุ และสามารถนำมาใช้ในด้านความงามด้วย โดยช่วยปรับเปลี่ยนรูปโครงหน้าให้ดูดีขึ้น และช่วยยกกระชับใบหน้า ทำให้สามารถหลีกเลี่ยงการผ่าตัดได้ในผู้ที่มีโครงกระดูกใบหน้าผิดรูปไม่มาก ทั้งนี้ผลการรักษายังดูเป็นธรรมชาติกว่า ไม่ต้องพักฟื้น และคนไข้ก็สามารถมาฉีดเติมปรับแต่งได้ตามต้องการทุกเวลา ข้อจำกัดของวิธีนี้คือต้องกระทำโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเท่านั้น เพราะการฉีดลงลึกก็มีโอกาสแทงถูกเส้นเลือดใหญ่ได้มากขึ้น จึงต้องเป็นแพทย์ที่สามารถฉีดด้วยทั้งเข็มปลายทู่ และเข็มคมอย่างชำนาญ เท่านั้น