Doctor Profile

Home Doctor Profile

ประวัติคุณหมอพุฒิพงศ์

เป็นแพทย์ที่ได้รับการยอมรับในวงการแพทย์ความงามว่าเป็นผู้บุกเบิกด้านการร้อยไหมเกาหลีคนแรกในเมืองไทย

ประวัติการศึกษา

จบการศึกษา แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ผู้ก่อตั้งคลินิกผิวหนังความงามในชื่อวงศ์ษฎาคลินิก ตั้งแต่ปี 2540 ซึ่งเน้นให้การรักษาด้านโรคผิวหนัง สิว ฝ้า ด้วยทรีทเมนท์และเลเซอร์ชนิดต่างๆ