Doctor Profile

Home Doctor Profile ประวัติการทำงาน

ประวัติการทำงาน

 • ตั้งแต่ปี 2540 เป็นผู้ก่อตั้งคลินิกผิวหนังความงามในชื่อวงศ์ษฎาคลินิก ซึ่งเน้นให้การรักษาด้านโรคผิวหนัง สิว ฝ้า
  ด้วยทรีทเมนท์ และเลเซอร์ชนิดต่างๆ
 • ปี 2555 ก่อตั้งศูนย์นวัตกรรมความงามกรุงเทพ AIC หรือ AIC Clinic ซึ่งเน้นรักษาด้านการแก้ไขโครงหน้า การแก้ปัญหา
  การแก่ชราวัยของใบหน้า และการหย่อนคล้อย ด้วยเทคนิคกึ่งศัลยกรรม
 • ปี 2555 - 2556 ได้รับแต่งตั้งจากสมาคมแพทย์เกาหลีด้านศัลยกรรมความงามให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการต่างประเทศ
  เขตเอเชีย-แปซิฟิก
 • เมษายน 2556 - มีนาคม 2557 ได้รับแต่งตั้งจากสมาคมแพทย์เกาหลีเพื่อความงาม และศัลยกรรมเลเซอร์ให้ดำรงตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการนานาชาติ
 • ปี 2556 - 2557 เป็นวิทยากร และ ผู้สอนแพทย์ ฉีดฟิลเลอร์ บริษัท Allergan ประเทศไทย.
 • ปี 2554 - ปัจจุบัน เป็นวิทยากร และ ผู้สอนแพทย์ เรื่องการร้อยไหมละลายเกาหลีเทคนิคอัลตราวี, เป็นวิทยากร และผู้สอนแพทย์ไทย และแพทย์ต่างชาติฉีดฟิลเลอร์ด้วยเข็มปลายทู่
 • สิงหาคม 2558 - ปัจจุบัน ได้รับแต่งตั้งจากสมาคมแพทย์เกาหลีนานาชาติเพื่อความงาม และการชะลอวัยให้ดำรงตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการนานาชาติด้านการศึกษาแพทย์ใน South-East Asia
 • ผู้แต่ง พ็อกเก็ตบุ๊ค ‘ตั้งหลักก่อนทำสวย’ และ ‘มหัศจรรย์ความงาม ร้อยไหมฟิลเลอร์’
 • เป็นแพทย์คนแรกที่นำเทคนิคการร้อยไหมเกาหลีมาเผยแพร่ในเมืองไทย จนได้ชื่อว่าเป็น แพทย์ต้นแบบการร้อยไหมละลายเกาหลีเทคนิคอัลตราวีของเมืองไทย
 • เป็นแพทย์ผู้ริเริ่มการใช้เข็มปลายทู่มาใช้ในการฉีดฟิลเลอร์ของเมืองไทย และเป็นแพทย์คนแรกที่ใช้คำว่า ‘เข็มปลายทู่’ ในงานแพทย์ด้านความงามของไทย
 • มกราคม 2558 - ปัจจุบัน วิทยากร และ ผู้สอนแพทย์ ฉีดฟิลเลอร์ บริษัท Galderma ประเทศไทย.
 • พฤศจิกายน 2558 - ปัจจุบัน ได้รับแต่งตั้งเป็น ครูแพทย์ผู้สอนฉีดฟิลเลอร์ ระดับประเทศ (Country Mentor Trainer) ของบริษัท Galderma เพียงคนเดียวใน South-East Asia