คุณหมอพุฒิพงศ์ แพทย์ไทยท่านเดียวที่ได้รับเชิญขึ้นบรรยายในงานประชุมสมาคมศัลยแพทย์ความงามประเทศญี่ปุ่น

16

คุณหมอพุฒิพงศ์ ได้เป็นตัวแทนแพทย์ไทยขึ้นบรรยายในงานประชุม The 105th Congress of Japan Society of Aesthetic Surgery ของสมาคมแพทย์ศัลยกรรมความงามประเทศญี่ปุ่น เพื่ออัพเดทเทคนิคการฉีดฟิลเลอร์ปรับโครงหน้าแบบ Butterfly Lift