ทีมแพทย์

all doctor aic

นพ.พุฒิพงศ์ ภูมิสุวรรณ

กรรมการผู้จัดการ AIC ศูนย์นวัตกรรมความงาม กรุงเทพ

แพทย์ต้นแบบ ผู้เผยแพร่การร้อยไหมละลายเกาหลีคนแรกของเมืองไทย แพทย์วิทยากร และ ผู้สอน เรื่องการร้อยไหมละลายเกาหลีเทคนิคอัลตราวี ผู้อำนวยการต่างประเทศเขตเอเชียแปซิฟิก, สมาคมแพทย์เกาหลีด้านความงาม และศัลกรรมความงาม (2012-2013)

ตารางออกตรวจ

*เฉพาะนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น

พญ.ช้องมาศ เลิศสิน

Dr. Chongmard Lerssin

แพทย์ต้นแบบ ผู้เผยแพร่การร้อยไหมละลายเกาหลีคนแรกของเมืองไทย แพทย์วิทยากร และ ผู้สอน เรื่องการร้อยไหมละลายเกาหลีเทคนิคอัลตราวี ผู้อำนวยการต่างประเทศเขตเอเชียแปซิฟิก, สมาคมแพทย์เกาหลีด้านความงาม และศัลกรรมความงาม (2012-2013)

ตารางออกตรวจ

นพ.สมยศ จงไพรัตน์

Somyos Jongpairat, MD.

แพทย์ต้นแบบ ผู้เผยแพร่การร้อยไหมละลายเกาหลีคนแรกของเมืองไทย แพทย์วิทยากร และ ผู้สอน เรื่องการร้อยไหมละลายเกาหลีเทคนิคอัลตราวี ผู้อำนวยการต่างประเทศเขตเอเชียแปซิฟิก, สมาคมแพทย์เกาหลีด้านความงาม และศัลกรรมความงาม (2012-2013)

ตารางออกตรวจ

พญ. สุมนมาลย์ วิจิตรรุ่งเรือง

Dr. Sumonmal Wichitrungruang

แพทย์ต้นแบบ ผู้เผยแพร่การร้อยไหมละลายเกาหลีคนแรกของเมืองไทย แพทย์วิทยากร และ ผู้สอน เรื่องการร้อยไหมละลายเกาหลีเทคนิคอัลตราวี ผู้อำนวยการต่างประเทศเขตเอเชียแปซิฟิก, สมาคมแพทย์เกาหลีด้านความงาม และศัลกรรมความงาม (2012-2013)

ตารางออกตรวจ