นพ.สมยศ จงไพรัตน์

นพ.สมยศ จงไพรัตน์

ประวัติการศึกษา

  • จบแพทย์ศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปี 2001

ประวัติการทำงาน

  • ประกาศนียบัตรการฉีดโบท๊อกซ์ระดับสูง ตั้งแต่ปี 2009
  • ประกาศนียบัตรการฉีดฟิลเลอร์เรสทิเรน ปี 2009
  • ปริญญาโทด้านผิวหนัง จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี 2011
  • ประกาศนียบัตรการฉีดฟิลเลอร์ระดับสูง ด้วยเข็มปลายทู่ ตั้งแต่ปี 2012
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูงการร้อยไหมละลายเกาหลี เทคนิค อัลตรา วี ลิฟ 2012