พญ. สุมนมาลย์ วิจิตรรุ่งเรือง

พญ.-สุมนมาลย์-วิจิตรรุ่งเรือง

ประวัติการศึกษา

  • จบแพทย์ศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2003

ประวัติการทำงาน

  • ประกาศนียบัตรการฉีดโบท๊อกซ์ระดับสูง ตั้งแต่ปี 2009
  • ประกาศนียบัตรการฉีดฟิลเลอร์เรสทิเรน ปี 2009
  • วุฒิบัติแพทย์เฉพาะทางด้าน หู คอ จมูก และการผ่าตัดใบหน้า ปี 2010
  • ประกาศนียบัตรการฉีดฟิลเลอร์ระดับสูง ด้วยเข็มปลายทู่ ตั้งแต่ปี 2012
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูงการร้อยไหมละลายเกาหลี เทคนิค อัลตรา วี ลิฟ 2012
  • ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทำปริญญาเอกวิทยาศาสตร์คลินิก