รางวัลด้านความเป็นเลิศทางนวัตกรรมความงามด้านเทคนิค โดยบริษัท GALDERMA ประเทศไทย ปี 2558

award1

รางวัลด้านความเป็นเลิศทางนวัตกรรมความงามด้านเทคนิค 
โดยบริษัท GALDERMA ประเทศไทย ปี 2558