แพทย์ไทยคนแรกกับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำประโยชน์ต่อวงการอุตสาหกรรมความงามเกาหลี มอบโดยรัฐบาลกลางเกาหลี ปี 2556

award4

แพทย์ไทยคนแรกกับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำประโยชน์ต่อวงการอุตสาหกรรมความงามเกาหลี
มอบโดยรัฐบาลกลางเกาหลี ปี 2556