AIC Clinic ได้รับรางวัล Premium Leading Clinic ของฟิลเลอร์ Restylane 3 ปีติดต่อกัน คือตั้งแต่ปี 2016-2018 ในฐานะผู้นำการฉีดฟิลเลอร์ของเมืองไทย

04