‘Signature Me’ คือการปรับรูปหน้าโดยคำนึงถึงอัตลักษณ์ หรือลักษณะเฉพาะบุคคลที่แตกต่างกัน

1 4 e1671196532894

‘Signature Me’ คือการปรับรูปหน้าโดยคำนึงถึงอัตลักษณ์ หรือลักษณะเฉพาะบุคคลที่แตกต่างกัน เพื่อให้เกิดเป็นความงามเฉพาะในรูปแบบที่เป็นตัวตนของคุณ คุณหมอพุฒิพงศ์ในฐานะแพทย์วิทยากรและครูแพทย์ด้านฉีดสารเติมเต็มฟิลเลอร์ระดับเอเชียอย่างเป็นทางการ ได้ขึ้นบรรยายให้ความรู้สื่อมวลชนที่ GMM Live House Central World